استخدام در پرشین تور

جهت استخدام فرم زیر را با دقت پر و ثبت نمایید ، همکاران ما بعد از برسی اطلاعات وارد شده با شما تماس خواهند گرفت .

توجه داشته باشید همکاران ما فقط در زمان نیاز به نیرو کار با شما تماس خواهند گرفت .

فهرست